Изисквания към файловете за печат

Всички изисквания са препоръчителни и варират за конкретния дизайн.

Файл потготвен за потготовка за печат:

Освен ако не бъде упоменато друго, се приема че входящите файлове са с точен размер и пригодени за опаковачната машина на клиента, което включва правилно позициониран репер, дизайн съобразен със затвярането на опаковката, правилни маркировки и други законови изисквания, генериран баркод, точни пантони и т.н.

Растерни файлови формати: многослоен tif или psd – с елементи на различни слоеве (layers). Оптималната резолюция за растерните изображения е 300ppi.

Векторни файлови формати: ai, pdf, eps като всички текстове на файла, трябва да бъдат конвертирани в криви (curves).

Цветове: Задължителното цветово пространство е CMYK без цветови профил, като пантонните цветове, следва да бъдат spot цветове. Ако бялота подложка е упомената следва да бъде върху дизайна в спот цвят и overprint.